AD4

「ことば」

「えんぴつ ありますか。」と 聞かれたら「はい、どうぞ。」と えんぴつを わたして あげる。へやの 中に いて「暑いですね。」と 言われたら「まどを 開けましょう。」とか「れいぼう 入れましょう。」あるいは 何も 言わなくても れいぼうを 入れるなど するのが 生きた 会話では ないでしょうか。「はい、あります。」「はい、暑いです。」と 答えたら 話した 人の 気持ちは どうでしょうか。わかって もらえなかったと 思うのでは ないでしょうか。さいしょの れいは やさしいですが、2ばん目の ほうは ちょっと できないかも しれません。そんな ことを 言わないで はっきり 言った ほうが いいと いう 意見も あります。特に わかい 人には そう いう 意見が 多いようです。しかし 特に 年を とった 人は 言わないでも わかって ほしいと 思う 人が 多いようです。

ことばは 人の 気持ちや 意見などを 表す ものです。何でも はっきり 言う 人も いれば 言わなくても わかって もらいたいと いう 人もいることを 頭に 入れて おいた ほうが いいでしょう。

問題1 「そんな ことを 言わない」の そんな ことは 何を さしますか。

1 「はい、あります。」や「はい、暑いです。」です。

2 「はい、どうぞ。」や「れいぼう、 入れましょう。」です。

3 「えんぴつ 貸して ください。」や「れいぼう 入れて ください。」です。

4 「えんぴつ ありますか。」や「暑いですね。」です。

問題2 どんな ことを 「頭に 入れて おいた」ほうが いいでしょうか。

1 はっきり 言う 人だけでは ないと いう ことです。

2 はっきり 言わない 人の ことばは 聞きにくいと いう ことです。

3 はっきり 言う 人が はっきり 言わない ことも ある ことです。

4 どんな 人か 分かってから 話を するのが いいと いう ことです。

<<<  Đáp án & Dịch  >>>

「ことば」
Ngôn ngữ

「えんぴつ ありますか。」と 聞かれたら「はい、どうぞ。」と えんぴつを わたして あげる。
Khi nghe hỏi "Bạn có bút chì không" thì tôi sẽ đưa cho và bảo "Đây, xin mời."

へやの 中に いて「暑いですね。」と  言われたら「まどを 開けましょう。」とか「れいぼう 入れましょう。」あるいは 何も 言わなくても れいぼうを 入れるなど するのが 生きた 会話では ないでしょうか。
Ở trong phòng, khi nghe nói "Nóng nực nhỉ", thì tôi sẽ nói "Mình mở cửa ra nhé" hay "Mình bật máy lạnh nhé" hay là bật máy lạnh mà không nói gì cả, đó chẳng phải là đoạn hội thoại sinh động sao?

「はい、あります。」「はい、暑いです。」と 答えたら 話した 人の 気持ちは どうでしょうか。
Khi trả lời là "Ừ, có.", "Ừ, nóng." thì cảm xúc của người nói sẽ như thế nào?

わかって もらえなかったと  思うのでは ないでしょうか。
Tôi nghĩ rằng họ không hiểu.

さいしょの れいは やさしいですが、2ばん目の ほうは ちょっと できないかも しれません。
Ví dụ đầu tiên thì dễ chịu, còn cái thứ hai thì có lẽ là không được ổn một chút.

そんな ことを 言わないで はっきり 言った ほうが いいと いう 意見も あります。
Cũng có ý kiến cho rằng nên nói rõ ràng chứ đừng nói như vậy.

特に わかい 人には そう いう 意見が 多いようです。
Đặc biệt là dường như giới trẻ có nhiều ý kiến như thế.

しかし 特に 年を とった 人は 言わないでも わかって ほしいと 思う 人が 多いようです。
Tuy nhiên, đặc biệt là người lớn tuổi thì dường như nhiều người muốn người khác hiểu cho mình cho dù mình không nói gì hết.

ことばは 人の 気持ちや 意見などを 表す ものです。
Ngôn ngữ là thứ thể hiện ý kiến cũng như cảm xúc.

何でも はっきり 言う 人も いれば 言わなくても わかって もらいたいと いう 人もいることを 頭に 入れて おいた ほうが いいでしょう。
Có lẽ nên ghi nhớ rằng nếu như có người cái gì cũng nói rõ ràng thì cũng có người muốn người khác hiểu cho mình dù mình chẳng nói gì cả.

問題1 「そんな ことを 言わない」の そんな ことは 何を さしますか。
"Không nói như vậy" ám chỉ điều gì?

1 「はい、あります。」や「はい、暑いです。」です。
"Ừ, có", "Ừ nóng."

2 「はい、どうぞ。」や「れいぼう、 入れましょう。」です。
div class="kqdich">
"Vâng, xin mời.", "Mình bật máy lạnh cho nhé."

3 「えんぴつ 貸して ください。」や「れいぼう 入れて ください。」です。
"Làm ơn cho mượn bút chì." Bật máy lạnh dùm nhé."

4 「えんぴつ ありますか。」や「暑いですね。」です。
"Bạn có bút chì không", "Nóng nực nhỉ."

問題2 どんな ことを 「頭に 入れて おいた」ほうが いいでしょうか。
Nên ghi nhớ điều gì?

1 はっきり 言う 人だけでは ないと いう ことです。
Không chỉ có người nói rõ ràng.

2 はっきり 言わない 人の ことばは 聞きにくいと いう ことです。
Ngôn ngữ của người không nói rõ ràng thì khó nghe.

3 はっきり 言う 人が はっきり 言わない ことも ある ことです。
Người nói rõ ràng cũng có khi không nói rõ ràng.

4 どんな 人か 分かってから 話を するのが いいと いう ことです。
Nên nói khi hiểu đó là người như thế nào.

Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+