AD4

Âm hán: Thiết
Nghĩa: cắt

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
き(る) 切る(切る)
Cắt
セツ 大切(たいせつ)
Quan trọng
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+