AD4

Âm hán: Sơn
Nghĩa: núi

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
やま 山(やま)
núi
サン 富士山
Núi Phú Sĩ
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+