AD4

Âm hán: Nhân
Nghĩa: Người

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
ひと) 人(ひと)
Người
ジン 人口(じんこう)
Dân số
ニン 何人(なんにん)
Bao nhiêu người?
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+