AD4

Âm hán: Nguyệt
Nghĩa: mặt trăng, tháng

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
うし 牛(うし)
Con bò
ギュウ 牛肉(ぎゅうにく)
Thịt bò
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+