AD4

Âm hán: Ngũ
Nghĩa:số 5

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
いつ(つ) 五つ(いつつ)
Năm cái
五(ご)
Số 5
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+