AD4


Âm Hán: Đinh

Nghĩa: ちょう : số đếm (nhà, đậu hũ, súng, đĩa...)てい : người lớn, can thứ 4 Cách đọc Ví dụ
チョウ 二丁目
Khu phố 2
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+